Informatie

Home

Witkiem

Vroege variëteit met 5 tot 7 zaden per peul. Ook geschikt om wat later in de lente (mei) te zaaien.

Tuinbonen zaaien vanaf februari, eventueel binnen of onder glas voorzaaien in potjes en uitplanten in maart. 15 cm in de rij, rijen 30 cm uit elkaar. Bij de bloei de toppen uit de planten nijpen om vruchtzetting te bevorderen en luis te voorkomen