Informatie

Home

Genovese basilicum

Ocimum basilicum

Genova, Profumatissima, Perfume basil; volop geur en de nodige Italiaanse termen om duidelijk te maken dat het om één van de geurigste en meest populaire soorten gaat, vaak aangeboden als ‘gewone’ basilicum. Ideaal voor allerlei zuiderse toepassingen.

Basilicum binnen warm voorzaaien in april of buiten ter plaatse zaaien eind mei. Uitdunnen/uitplanten op
15 - 25 cm. Volop vocht en regelmatig extra voeding. Eenjarig,

400 zaden.