Informatie

Home

kliswortel

Gobo Arctium lappa ’Wattasake early’

Japanse gecultiveerde versie van de in het wild voorkomende klit. Bruin-zwarte wortels met een bijzondere smaak. Gebruik net als haverwortel en schorseneer.Ter plaatse zaaien in het voorjaar op diep losgewerkte grond. Oogst in het najaar.