Informatie

Home

‘Frills of Hex’ naaldkool

Een nieuwe eigen opvallende selectie van boerenkool met naaldfijne bladeren en paarsgetinte stengels. Bruikbaar als blad-, knop- en stengelkool.

Zaaien in het voorjaar voor zomerteelt, of in de nazomer voor herfst- en winteroogst. 

100 zaden