Informatie

Home

koolrabi mix

‘Purple Vienna’ en ‘White Vienna’

Makkelijk en lekker, vooral wanneer je zorgt voor voldoende vocht en jong (7cm diameter ) oogst.

Zaaien van april tot augustus, oogsten van juli tot de vorst.

300 zaden