Informatie

Home

winterrogge

secale cereale

Belangrijk voor structuurverbetering. Bruikbaar op alle gronden, zaaien van augustus tot november.
Sterke wortelontwikkeling. Onderspitten in het voorjaar.

170gr (10m2)